Blog

CO nového?

INFORMACE PRO RODIČE:

Žádáme rodiče nových dětí,(které poprvé nastoupí do MŠ k 1.9.2020),aby vyplnili a potvrdili  u svého dětského lékaře“Evidenční list dítěte“ a přinesli jej na začátku školního roku do MŠ. Evidenční list naleznete v dokumentech.

Dětem mateřské školy a základní školy, které nebudou navštěvovat MŠ a ZŠ do konce školního roku ani o prázdninách budou obědy odhlášeny!

V pondělí 18. 5. 2020 v 6.30 hodin obnovujeme provoz MŠ.

Náhradní oblečení, které si děti přinesou do MŠ ,uložte prosím do igelitového sáčku(tašky),tak aby zásuvky na domečcích zůstaly prázdné!

Výše úplaty se řídí směrnicí č.5 Mateřské školy Hrušky, která stanoví , že v případě omezení, nebo přerušení provozu se úplata úměrně sníží.Provoz zahajujeme 18.5.2020.Výše úplaty,kterou budete hradit je poměrná část za květen(210,-Kč)a za červen(400,-Kč), za stravné – podle přihlášení.Upřednostňujeme bezhotovostní platbu na účet MŠ. Lístečky s výší stravného Vám budou včas vydány.

Doporučujeme rodičům sledovat webové stránky mateřské školy.

KROUŽKY SE RUŠÍ – DO ODVOLÁNÍ !!!Vedení kroužku angličtiny se s Vámi spojí a domluví náhradu za neodučené hodiny.

 Na plavání  jezdit nebudeme!

           Akce na školní rok 2019-2020

  • Prázdninový provoz mateřské školy bude do 31.7.2020. Poté bude MŠ se souhlasem zřizovatele uzavřena. Provoz bude obnoven  v úterý 1.9.2020.
  • Krásné prázdniny!