Blog

CO nového?

 

INFORMACE PRO RODIČE:

Od pondělí 12. 4. 2021 bude mateřská škola otevřena  pro děti s povinnou předškolní docházkou(5-7 leté) a pro děti rodičů vybraných profesních skupin

Testovat budeme v šatně třídy kuřátek. Žádáme rodiče, aby při vstupu do MŠ měli respirátor a použili dezinfekční prostředek u vchodu do MŠ!

Nevoďte nemocné děti do MŠ!

•Všechny děti mateřské školy i žáci  základní školy jsou ze stravování odhlášeni. Proto výše uvedené děti a žáky  ZŠ přihlaste ke stravování!

• Úplata za měsíc, kdy je provoz MŠ omezen, nebo přerušen bude      úměrně snížena dle směrnice o úplatě MŠ. O termínu a výši platby     budete včas informováni.

Na webu MŠ – vpravo dole jsou „dobrovolné aktivity“ pro ostatní děti mateřské školy Hrušky s odkazy – využijte!

Sledujte prosím každý den webové stránky, situace se může měnit z hodiny na hodinu!

Akce na školní rok 2020-2021:

  • „Přejeme mamince“ – termín upřesníme dle epidemiologické situace
  • Fotografování – termín upřesníme
  • „Rozloučení s předškoláky“- Sandra Riedlová – 16.6.,na školní zahradě