VÝŠE STRAVNÉHO

Mateřeská škola

Kategorie 3 – 6 let

dopolední svačinka v MŠ 9,- Kč
oběd v MŠ 19,- Kč
odpolední svačinka v MŠ 6,- Kč

Kategorie 7-10 let

dopolední svačinka v MŠ 10,- Kč
oběd v MŠ 23,- Kč
odpolední svačinka v MŠ 6,- Kč

Základní škola

Kategorie 7-10 let

oběd v MŠ 23,- Kč

Kategorie 10 – 11 let

oběd v MŠ 25,- Kč

Do kategorie jsou strávníci zařazeni podle data narození vyhl.107/2005 sb.