Činnost MŠ

Nabízíme

– klidné prostředí (MŠ se nachází v zasunuté části řadové zástavby, s přístupem přes zahradu k místnímu lesíku)
– zkušený  stabilní kolektiv učitelek
– kvalitně vybavené a esteticky upravené prostorné třídy

Máme:

 • hudební nástroje (ve všech třídách klavíry)
 • velkou vybavenou zahradu
 • kvalitní vyváženou stravu připravenou vlastní kuchyní
 • cvičení na akupresurních rohožích
 • kroužky Anglický a  Školky v pohybu
 • spolupracujeme se ZŠ, PPP v Břeclavi, SPC v Kyjově a se ŠPZ(Školským poradenským zařízením)
 • společné akce s rodiči „Mámo,táto…“
 • předplavecký výcvik – bazén Břeclav
 • bruslení
 • výlety, divadelní představení, koncerty- účastníme s výtvarných soutěží

Naše třídy

 • Třída koťátek
 • Třída kuřátek
 • Třída berušek

Jak pracujeme

Naším úkolem není dělat věci za děti, ale pomoci jim,aby je zvládly samostatně a nezávisle na nás.

Motto: „I MALÍ DOKÁŽOU VELKÉ VĚCI

Hlavní cíl výchovy:

Posláním naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejích možností, zájmů, potřeb a talentu.Věnovat náležitou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a dětem nadaným.Společně s rodinou „Pomoz mi , abych to dokázal sám“ připravovat dítě na život ve společnosti.

Školní vzdělávací program pro školní rok 2020/2021

– k nahlédnutí v MŠ