Historie MŠ

Mateřská škola Hrušky oslavila v roce 2000, 50 let od svého založení. Její existenci nemůžeme sice spojovat s jednou budovou, ale jako s institucí, která se podílí půl století na formování hrušeckých dětí. MŠ v Hruškách byla založena 1.1.1950 v budově národní školy. Zpočátku se zde pracovalo velmi těžko – bez nábytku a hraček. První učitelka byla ustanovena Milada Nováková. Metodickým návodem pro výchovu dětí bylo dílo Jana Ámose Komenského „Informatorium školy mateřské“.

hist.foto_

 

Stejně jako jinde ve světě tak i v naší obci se v uplynulých 50 letech MŠ vyvíjela. Z národní školy se přestěhovala školka v roce 1954 do nově zrekonstruovaného domu a byla rozšířena na dvě oddělení. Sklepní prostory jsou adaptovány na školní kuchyni, dětem je umožněn celodenní pobyt. V roce 1977 byla zahájena stavba nové – současné budovy MŠ, která byla slavnostně otevřena 30.8.1980. Součástí nově vybavené MŠ je i školní zahrada opatřená průlezkami pro děti. Od roku 1992 dochází ke změnám výchovné práce MŠ. Pracuje se podle nové koncepce, která spočívala v individuálním přístupu k dětem a ve zlepšení spolupráce s rodiči. Mottem nové koncepce je slogan „V zdravém těle – zdravý duch“. Je věnována zvýšená péče zdravému tělesnému vývoji dětí, posilování obranyschopnosti jejich organizmu. Děti jsou vedeny k péči o vlastní zdraví, osvojují si správné návyky a učí se neničit životní prostředí.