Galerie Archives

CO nového?

 

INFORMACE PRO RODIČE:

 Provoz mateřské školy od 1.9.2021.Dvě třídy starších dětí budou dojíždět do staré budovy základní školy v Lanžhotě(berušky a koťátka)Nejmladší děti-kuřátka by měli třídu v jídelně  družstva Forest -agro. Zajišťujeme dopravu a stravování dětí a žáků ZŠ. Sledujte web MŠ, je možné ,že dojde ke změně. 

 NOVĚ! – odjezd autobusu od družstva již v 7,05 hodin!

 Děkujeme všem kteří nám pomáhají ať finančně, nebo materiálně. Děkujeme taktéž všem, kteří přispěli na účet mateřské školy. 

Dary využijeme na nákup nového nábytku a dalšího vybavení, které budeme potřebovat k provozu.

Mnohokrát děkujeme.

Za  děti  a kolektiv mateřské školy 

Poláchová Jana

Přihlašování ke stravě pro děti MŠ a žáky ZŠ

  • Prosíme rodiče aby přihlašovali a odhlašovali své děti dva dny  do předu do 13 hod. přes e-mail vedoucí školní jídelny mskuchyn@seznam.cz
    Rodiče budou platit za stravné a úplatu pouze na účet MŠ Hrušky – 86-1724720227/0100;
  • Telefon 727925830

Pokud budete chtít přivézt dítě přímo do Lanžhota -přivezte jej až po 7,45 do budovy staré ZŠ Lanžhot. Pro vyzvednutí  dítěte volte čas do 15,15 hodin – poté odjíždí děti do Hrušek ! Prosíme dodržujte uvedené časy. Děkujeme

Akce na školní rok 2020-2021:

  •