VÝŠE STRAVNÉHO

Z důvodu rostoucích cen potravin, jsme nuceni přistoupit
ke zdražení obědů a svačinek od 1. 11. 2022.

Mateřeská škola

Kategorie 3 – 6 let

Celodenní stravné 44,- Kč
Přesnídávka 11,- Kč
Oběd 24,- Kč
Svačina 9,- Kč

Kategorie 7-10 let

Celodenní stravné 49,- Kč
Přesnídávka 12,- Kč
Oběd 27,- Kč
Svačina 10,- Kč

 

Základní škola

Kategorie 7-10 let

Oběd 33,- Kč

Kategorie 11 – 14 let

Oběd 35,- Kč

Do kategorie jsou strávníci zařazeni podle data narození vyhl.107/2005 sb.