All posts by Jana Poláchová

CO nového?

INFORMACE PRO RODIČE:  

Výlet do ZOO Hodonín 8.6.2022 – viz hlavní stránka webu MŠ

Zápis pro děti s cizím jazykem 6.6.2022 – viz hlavní stránka webu MŠ

Telefonní čísla MŠ Hrušky

 Třída – kuřátka – 727925300,berušky – 727925304,koťátka – 727925308

MŠ – 727925303, vedoucí ŠJ – 727925830

  Přihlašování ke stravě pro děti MŠ a žáky ZŠ

  • Prosíme rodiče aby přihlašovali a odhlašovali své děti den   do předu do 13 hod. přes e-mail vedoucí školní jídelny mskuchyn@seznam.cz
    Rodiče budou platit za stravné a úplatu pouze na účet MŠ Hrušky – 86-1724720227/0100;
  • Telefon 727925830

Akce na školní rok 2021-2022:

  • Plavání – každé úterý.Krytý bazén Břeclav, odjezd autobusu  v 7,40
  • Rozloučení s předškoláky 28.6.2022 – TETINY – začátek v 15,30